SON DƏQİQƏ

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Türk xalqlarının geyim və zərgərlik mədəniyyəti” sərgisi açıldı- FOTOLAR

Tarix:17-03-2024, 17:40

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Türk xalqlarının geyim və zərgərlik mədəniyyəti” sərgisi açıldı
Martın 15-də Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Türk xalqlarının geyim və zərgərlik mədəniyyəti” sərgisinin açılışı oldu. Novruza və bu bayramın UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına salınmasının 15-ci ildönümünə həsr olunan sərgi Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutdu.
Açılış mərasimində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Mira Məmmədxanova, mədəniyyət nazirinin müşaviri, Əməkdar incəsənət xadimi Cahangir Səlimxanov, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktotı Raimkulova, Orta Asiya xalqlarının geyim kolleksioneri Virciniya Morqan-Hayat, tanınmış ictimai-siyasi xadim Həsən Həsənov çıxış edərək sərginin əhəmiyyətini vurğuladılar. Onlar bu qiymətli əsərlərin türk xalqlarının zəngin geyim və zərgərlik irsinə sahib olduğunu və tarixi-mədəni əlaqələrimizin möhkəmliyini sübut etdiyini diqqətə çatdırdılar. 
Tədbirdə həmçinin 3 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin kollektivinin ifasında türk xalqlarına aid rəqslər ifa olundu. 
Sərgidə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macarıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistana aid ənənəvi qadın geyimləri, həmçinin zərgərlik əşyaları nümayiş etdirilir. Bu sənət nümunələri təyinatına, üzərindəki naxışlara, hazırlandığı materiala və s. əsasən tamaşaçılarda türk xalqlarının özünəməxsus milli xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, məskunlaşdıqları ərazinin təbii-coğrafi şəraiti, düşüncə və həyat tərzi barədə zəngin təəssürat yaradır. 
Təqdim olunan eksponatlar Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun, Macarıstan Xalq Sənətkarları Assosiasiyasının və kolleksiyaçı Virciniya Morqan-Hayatın kolleksiyalarına aiddir.
Qeyd edək ki, 31 mart tarixinədək davam edən sərgi çərçivəsində ustad dərsi və mühazirə keçiriləcək.

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Культура одежды и ювелирного искусства тюркских народов»

15 марта в Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие выставки «Культура одежды и ювелирного искусства тюркских народов». Выставка, посвященная празднику Новруз и 15-летиюго включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, организована совместно Фондом тюркской культуры и наследия, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем ковра.
Временно исполняющая обязанности директора, доктор философии в области искусствоведения Мира Мамедханова, советник министра культуры, Заслуженный деятель культуры Джахангир Салимханов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, коллекционер национальных костюмов народов Средней Азии Вирджиния Морган-Хайат и известный общественно-политический деятель Гасан Гасанов в своих выступлениях подчеркнули важность этой выставки. Они отметили, что представленные произведения демонстрируют богатое наследие тюркских народов в сфере национального костюма и ювелирного искусства, а также доказывают тесные историко-культурные связи между ними.
На мероприятии также вытупил коллектив Центра развития детей и молодежи №3 с танцами тюркских народов.
На выставке представлены традиционные женские костюмы и ювелирные украшения Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Турции и Туркменистана. Узоры, материал из которого изготовлены эти художественные образцы, их орнаментика создают у зрителей богатое впечатление об уникальных национальных особенностях, традициях, природных и географических условиях местности, где они проживают, мышлении и образе жизни тюркских народов.
На выставке представлены экспонаты из коллекций Азербайджанского национального музея ковра, Фонда тюркской культуры и наследия, Ассоциации венгерских народных ремесленников и частного коллекционера Вирджинии Морган-Хаят.
Отметим, что в рамках выставки, которая продлится до 31 марта, будут проведены мастер-класс и лекция.

Exhibition Clothing and Jewellery Culture of the Turkic Peoples is open at the Azerbaijan National Carpet Museum

On March 15, the Azerbaijan National Carpet Museum held the opening ceremony of the exhibition Clothing and Jewellery Culture of the Turkic Peoples. 
The exhibition dedicated to the 15th anniversary of inscription of Novruz Festival in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity is organized jointly by the Turkic Culture and Heritage Foundation, Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan and the Azerbaijan National Carpet Museum.
The exhibition showcases the traditional women’s costumes and jewellery items of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Hungary, Uzbekistan, Turkiye and Turkmenistan. The patterns and material of these artworks aim to create a rich perception of the unique national features, customs and traditions, natural and geographical conditions of the habitat of the Turkic peoples, their mindset and lifestyle.
The presented exhibits are preserved in the collections of the Azerbaijan National Carpet Museum, Turkic Culture and Heritage Foundation, Association of Hungarian Folk Artists and private collector Virginija Morgan-Hayat’s.
The exhibition is on until March 31 and includes a master-class and a lecture.

Xebertime.az 
Xüsusi müxbir: Aygün Oqtay 
FACEBOOK ŞƏRH

SON XƏBƏRLƏR

Qarabağ