SON DƏQİQƏ

QARDAŞLIQ ÇƏLƏNGİ!

Tarix:24-06-2022, 00:43

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qardaş Özbəkistana səfəri və prezident Şövkət Mirziyayevlə görüşündən ilhamlanaraq qələmə alınmışdır ... 

 
Ey yurdumun yurddaşları,
Türk elində bayram olsun.
Xoşbəxt günlər davam etsin,
Pis günlərdə aram olsun.
Şənlik etsin Türk elinin,
Cavan, igid oğulları,
Daim Altay dağlarının,
Yox olsun dumanı, qarı.
Dədəm Qorqud qopuz çalsın,
Qoç Koroğlu səda salsın,
Qoy bizim qardaşlığımız,
Bu dünya durduqca qalsın.
Qoy ucalsın qopuz səsi,
Ərənləri haraylasın.
Bu elin başbilənləri,
Türklük ocağı qalasın.
Yaxsın bütün düşmənləri,
Yandırmasın ürəkləri.
Birliyimiz nəsillərə
İndimizdən miras qalsın.
Bayram havası yaşadaq,
Bildirək bütün cahana.
Türklük bağıran ellərə,
Düşmən qalsın yana-yana.
Gözün aydın olsun, ey Türk,
İstədiklərin olacaq.
Bütün türklər birləşəcək,
Türk dünyası qurulacaq.
Bu günlərdən doğan gündüz,
Neçə qaranlıq yaracaq.
Düşmənlərin gündüzləri,
Dönüb qaranlıq olacaq.
Qardaşlıq möhkəmlənəcək,
Türk dünyası güclənəcək,
Bu güc ilə yeni-yeni,
Zəfərləri gətirəcək.
Ərtoğrulun nəvələri,
Dünyaları titrədəcək!
Görəcəksən sən o günü,
Onda məzlumlar güləcək.
Qurumayacaq Xəzərim,
Quruyacaqdır göz yaşım.
Xaqanların nəvələri,
Gətirəcək dirilişi,
Budur türkün planları,
Budur türkün əsas işi.
Haqqa sığınandı türküm,
Haqqa tapınandı türküm,
Haqq yolunda nərə çəkib,
Ulu türküm edəcəkdir,
Bu dünyada çevrilişi.
Ey bacım, sil göz yaşını,
Gör igid türk qardaşını,
Sən məğrur göstər özünü,
Heç bir vaxt əymə başını.
Ataq başdan dərdi-səri,
Birlik olmaq zamanıdır!
Damarımızda hey axan,
Türk qanıdır, türk qanıdır.
Necə ki qırmızı ordu,
Türküstanı işğal etdi.
Ləğv etdi Türküstan adın,
Mərkəzi Asiya etdi.
Türk sözün lüğətdən sildi,
Qırğız, qazax, özbək, türkmən,
Torpaqları bölüşdürdü,
Ayrı saldı o, türkləri.
Azadlıq istəyənlərə,
“Basmaçı” adını dedi.
Türkü yurdundan edərək,
Onlara boş vədlər verdi.
O, onlara nələr etdi?
“Türküstan proletarı,
Tez birləşməlidir” –– dedi.
Onda yox, indi deyirik,
Tarixən bir olmuş türkü,
Bir olmağa səsləyirik.
O talançı xainləri,
Cinayətkar caniləri,
O vəhşi qaniçənləri,
Taxtdan endirib əzirik.
Budur bizim diləyimiz,
Ulu türkün oyanması.
Bundan sonra quracağıq,
Türk dünyası – Haqq dünyası!
Birləşərək türk qəhrəman,
Olacaq dünya nəhəngi.
Qəlbimdən gələn bu dastan,
Olsun qardaşlıq çələngi!


SEVİNDİK NƏSİBOĞLU
8-ci sinif şagirdi, şair-publisist, AJB üzvü
22.06.2022

FACEBOOK ŞƏRH

SON XƏBƏRLƏR

Qarabağ